Václav Vašák

herec

Václav Vašák je rodák z Vysočiny. Po maturitě na SOU v Pelhřimově vystudoval obor Činoherní herectví na JAMU v Brně. Hned poté nastoupil do angažmá Národního divadla Brno, kde působil celkem jedenáct let. Odehrál zde řadu rolí především klasického repertoáru: Claudio v Mnoho povyku pro nic, Orlando v Jak se vám líbí, Horác ve Škole žen, Mánek v Gazdině robě…V brněnském divadle Reduta se pak potkával s rolemi vycházejícími především ze současné dramatiky: Frank v Démonech Larse Noréna (Cena Českého divadla), Kněz v Osiřelém západě M. McDonagha, Mark v režii Pitínského Marnie… 

Výrazným obdobím pro něj bylo setkání s dramaturgickorežijním tvůrčím týmem D.Viceníková/J.Mikulášek s nimiž se v divadle Reduta podílel na kritikou oceňovaných inscenacích Elementární částice, Europeana a především Korespondenci V+W. Za postavu Jiřího Voskovce byl následně zahrnut do širší nominace na cenu Thálie.

Vletech 2011-2014 krátce působil v Divadle na Vinohradech a v současné době je členem Divadla Na zábradlí. 

Když zrovna není nalíčený a v kostýmu, pravděpodobně běhá někde v lese.