Utrpení mladého Werthera

Posted on


Johann Wolfgang von Goethe

Utrpení mladého Werthera, zásadní dílo preromantismu, je původně dvoudílný milostný román v dopisech. Pojednává o tragickém ztroskotání nadaného a sensitivního „rozhněvaného“ mladého muže. Ten je zmítán jednak vášnivým platonickým a posléze až chorobným citem k mladé Lottě, která je již zasnoubená. Zároveň hluboce prožívá samotu, ke které je díky své dosti výjimečné povaze odsouzen. Tragické vyústění románu způsobilo ve své době značné pohoršení, zároveň však zrodilo „módní“ vlnu Wertherovských následovatelů. Werther je tak prototypem člověka smyslového a emočního stojící v přímém protipólu k racionalitě a nadvládě logu.

  • Režie: Marek Němec
  • Werther: Jan Jankovský